De zorgaanbieder informeert de cliënt op een duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige manier dat hij voor de klachtafhandeling is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg en dat de cliënt daarvan gratis gebruik kan maken. De cliënt wordt daarbij gewezen op de website van het Klachtenloket Zorg als mogelijkheid om de klacht op te lossen (www.klachtenloket-zorg.nl). Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wijst de zorgaanbieder de cliënt op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten.

De zorgaanbieder laat de cliënt ook weten hoe hij zelf voor afhandeling van bij hem ingediende klachten zorgdraagt.’’

De-Geschillencommissie-Zorg-logo-1